•  
  •  

Cennik usług i drzwi Delta.

Model drzwi Wzór drzwi Cena usługi montażu drzwi.
Kompletne drzwi z progiem.
Brutto (w tym 8%VAT)
Cena drzwi bez montażu.
Wyposaż. w/g katalogu.
Brutto (w tym 23%VAT)
Universal 56

Gładki

 1510,-  1040,-

Tłoczony

 1560,-  1100,-
Specjal 56S

Gładki

 1770,-  1340,-

Tłoczony

 1820,-  1400,-
Premium OSB

Gładki

 1920,-  1505,-

Tłoczony

 1970,-  1570,-
DE LUXE 
 
Gładki  2160,-

Maxim 68S

 

Gładki  2070,-  1680,-
Tłoczony  2120,-  1740,-
 Perfect 68X
 
Gładki  2580,-  2260,-

Royal 84P

Gładki  3280,-  3060,-

Grand S

 

Gładki  2750,-  2460,-
Tłoczony  2800,-  2520,-

Magnum Eco56W

 

Gładki
 2090,-  1710,-
Gładki ppoż  2200,-  1830,-

Magnum 56K

 

Gładki  2370,-  1955,-
Gładki ppoż  2480,-  2080,-

Magnum 68K

 

Gładki  2480,-  2150,-
Gładki ppoż  2590,-  2275,-

Royal 84WKW

 

 Gładki  2850,-  2570,-
 Gładki ppoż  3070,-  2820,-

Zgodnie z art. 41 ust. 12, 12a, 12b ustawy o VAT, uprawniony do korzystania z obniżonej stawki VAT (8%)
na zamówioną usługę remontowo-budowlaną jest kupujący który posiada:

- budynek mieszkalny jednorodzinny, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2
(Klasa obejmuje: Samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki,
domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.
Domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu.
Klasa nie obejmuje: Budynków gospodarstw rolnych (1271) Budynków o dwóch mieszkaniach (1121)
Budynków o trzech i więcej mieszkaniach (1122))
-
lokal mieszkalny, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2
( Klasa obejmuje: Budynki samodzielne, domy bliźniacze
lub szeregowe o dwóch mieszkaniach.Budynki o trzech i więcej mieszkaniach Klasa obejmuje:
Budynki mieszkalne pozostałe, takie jak: budynki mieszkalne, o trzech i więcej mieszkaniach.
Klasa nie obejmuje: Budynków zbiorowego zamieszkania (1130) Hoteli (1211)
Schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212))

 

Początek strony